Avís legal

Portada » Avís legal

AVÍS LEGAL

OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web https://www.delestefestival.com/ (d’ara en avant, LA WEB), del qual és titular *DELESTE CULTURA SL (d’ara en avant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que pogueren causar-se a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:
La seua denominació social és: *DELESTE CULTURA SL.

El seu CIF/NIF/NIE és: B05350186. El seu domicili social està en: Dénia, 21, 5a, 460061 València. Inscrita en el Registre Mercantil de València al Tom *XXXX, Fulla V-*XXXX i Foli XX.

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seua disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Email: info@delestefestival.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzen a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

CONDICIONS D’ACCÉS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I UTILITZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferits en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comunique al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitze.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per a, entre altres:

Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, desbaratar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.
Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extraure informació.
Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
Reproduir, copiar, distribuir, posar a la disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.
Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o altres de naturalesa comercial sense que medie la seua prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguen entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedisquen a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguen cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·len a servidors connectats a xarxes, ni siguen objecte de cap mena d’explotació. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que puga entendre’s que l’ús o accés al mateix atribuïsca a l’usuari dret algun sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’establisca, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposen establir un enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l’enllaç únicament permetrà l’accés a la *home-*page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstindre’s de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li done als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitze sobre la base d’aquests.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garantisca plenament l’accés a tots els continguts, ni la seua exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seua idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’haja accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguen produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present avís legal a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera *ejemplificativo, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora d’aquesta web i no siga gestionada directament pel nostre *webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’enllaços per part de tercers.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
Qui és el Responsable de tractament de les seues dades?

El responsable de tractament es troba identificat en l’expositiu 1 d’aquest Avís Legal.

Quin tipus de dades tenim sobre la seua persona i com els hem obtinguts?

Les categories de dades personals que tractem de clients i proveïdors són:

Dades d’identificació.
Adreces postals o electròniques.
Informació comercial.
Dades econòmiques i de transaccions.
En cap cas tractem dades especialment protegides:

Totes les dades a dalt esmentats els hem obtinguts o directament de Vosté mitjançant la presentació d’una oferta comercial, proposta contractual, etc. o mitjançant la seua empresa en facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per a portar al cap l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seua o de la seua empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

Amb quina finalitat tractem les seues dades:

Tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei post venda, gestió de proveïdors, qualitat de serveis, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les seues dades per a dur a terme alguna de les següents accions:

Enviament de la informació que ens sol·liciten mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa.
Facilitar tant als clients potencials com als nostres clients, ofertes de productes i serveis del seu interés.
Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i/o proveïdors.
Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis de mercat, etc. amb la finalitat de poder oferir-li les ofertes més adequades i una qualitat optimitzada de servei, etc.
Per quant temps conservarem les seues dades:

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que recopilem mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació es conservaran mentre no se sol·licite la seua supressió per l’interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantinga la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas guardarem les seues dades personals durant el període de temps que siga raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegen o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigisca la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les teues dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que haja deixat d’usar els nostres productes o que haja deixat d’usar aquesta pàgina web. Després d’aquest període, les seues dades personals seran eliminats de tots els nostres sistemes.

Quina és la base de legitimació per al tractament de les seues dades

Segons tipus de tractament de dades la base de legitimació és la següent:

TRACTAMENT BASE DE LEGITIMACIÓ
Gestió Comptable: gestió de facturació amb clients i/o proveïdors. Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.
Gestió fiscal: aplicació de retencions, bonificacions, etc. Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts; Compliment obligacions legals
Gestió administrativa: gestió de logística, magatzem, lliuraments al client, recepció de mercaderies, etc. Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.
Màrqueting: Accions comercials sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients o aquelles persones que ens han sol·licitat informació relativa en el passat incloent la realització d’enquestes de satisfacció als nostres clients. Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat (clients potencials), li fem constar que la retirada d’aquest consentiment en cap cas pot condicionar l’execució del contracte que hi haguera entre les parts; interés legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.
En el cas que no facilite les seues dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

Al fet que destinataris es comunicaran les seues dades:

No cedirem les seues dades personals a cap empresa tercera que pretenga utilitzar-los en les seues accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens haja autoritzat expressament a això.

L’informem que podem facilitar les seues dades personals a organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos en què ens requerisquen legalment o en els casos en què, actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets de l’empresa o els seus clients i el públic en general.

L’informem que les seues dades no seran cedits o comunicats a tercers l’empresa l’única responsable per al seu tractament i custòdia.

Sí que proporcionarem les seues dades personals a terceres persones (Ex. proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantindre, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que nosaltres en relació a les seues dades personals i, quan siga necessari, estaran vinculades per compromisos legals a fi de guardar les seues dades personals de manera privada i segura, i també per a utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques de l’empresa.

Quins són els seus drets com a interessat:

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concernisquen, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seues dades personals, així com rebre’ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seues dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establides en la normativa aplicable.

Així mateix, l’informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Així mateix s’informa l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen en l’Expositiu 1 del present Avís Legal, adjuntant còpia del seu DNI.

Vosté també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets. (http://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php)

D’altra banda, d’acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, ens comprometem a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l’expressa autorització del destinatari. L’Usuari podrà oposar-se a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seua responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbisca el lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà aplicable la legislació espanyola.

PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagen de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seua autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

DURACIÓ I MODIFICACIÓ
EL PROPIETARI DE LA WEB podrà modificar els termes i condicions ací establits, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquest Avís Legal o a través de qualsevol mena de comunicació dirigida als Usuaris.

La vigència temporal d’aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seua exposició, fins que siguen modificades totalment o parcialment, moment en el qual passarà a tindre vigència l’Avís Legal modificat.

Amb independència del que es disposa en l’Avís Legal, EL PROPIETARI DE LA WEB podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en el present Avís Legal.

GENERALITATS
Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l’Avís Legal.

En cas d’existir discrepància entre el que s’estableix en aquest Avís Legal i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquest Avís Legal fora(n) considerada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal ni a les Condicions Particulars dels diferents serveis del PROPIETARI DE LA WEB.

El no exercici o execució per part del PROPIETARI DE LA WEB de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seua.

JURISDICCIÓ
Les relacions establides entre EL PROPIETARI DE LA WEB i l’Usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en els quals la normativa preveja la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, EL PROPIETARI DE LA WEB i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València.