Política de privacitat

Portada » Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT NOSTRE COMPROMÍS ENFRONT DE VOSTÉ

 

Vosté és el nucli de tot el que fem. El nostre objectiu és mantindre la seua confiança a través d’una respectuosa gestió de la seua informació personal i atorgant-li a vosté el control de la mateixa. És important que sàpia quina informació personal DELESTE CULTURA SL (citada en este document com «nosotros» o «DELESTE CULTURA SL») arreplega sobre vosté, i com la utilitzem. Hem fet tot el que es puga perquè nostres explicacions siguen breus i de fàcil comprensió. No obstant això, si volguera informació addicional o tinguera qualsevol pregunta o dubte, per favor, contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades d’acord amb les dades inclosos en la secció 'Contacto' més avant. Li informarem adequadament si en qualsevol moment realitzem algun canvi substancial en les nostres pràctiques de privacitat. Si fóra necessari també li demanarem el seu permís.

 

NOTIFICACIÓ DE PRIVACITAT

Nostra Notificació de Privacitat ha sigut dissenyada pensant en vosté. La forma en què se li vaja a aplicar la notificació dependrà de com interactue amb nosaltres. Per exemple, si vosté: Compra una entrada per a algun dels nostres esdeveniments, utilitzarem la informació que ens subministre per a complir amb les nostres obligacions enfront de vosté en la prestació del dit servici, i, quan ens ho haja indicat, per a mantindre-li informat sobre altres esdeveniments que puguen ser del seu interés; i Quan navegue pels nostres llocs usarem cookies per a personalitzar la seua experiència i per a, esperem, proporcionar-li una experiència perfecta.”

 

Quina Informació Tenim i On l’Obtenim

Quan creu un compte o ens compre un producte (com una entrada, o mercaderia) , arreplegarem la seua informació de contacte i de facturació. Quan compre entrades per a algun dels nostres esdeveniments, o per a algun esdeveniment de què siguem co-promotors, rebrem la seua informació dels agents de venda d’entrades utilitzats per a la venda d’entrades dels esdeveniments que promoguem i co- promoguem, o dels recintes que lloguem per a la posada en escena de l’esdeveniment. L’anterior inclourà el seu nom, dades de contacte i informació sobre la compra d’entrades com, per exemple, el nombre d’entrades comprades i el/los numere (s) d’assentisc (s) . Quan assistisca a algun dels nostres esdeveniments, podrem arreplegar la seua informació (i) per mitjà de cambres de videovigilancia (utilitzem cartells d’avís en els llocs en què s’usen eixes cambres) , (ii) de la nostra Wifi gratuïta (si s’inscriu per a utilitzar-la) i, si estigueren disponibles a través de polseres de pagament electrònic que poden ser usades per a accedir a esdeveniments i per a realitzar compres en el recinte on se celebre l’esdeveniment. Quan utilitze els nostres llocs web o app, arreplegarem informació com, per exemple, el navegador i dispositiu que estiga utilitzant, la seua direcció IP, la seua localització, el lloc des del que ha accedit, per a què ha utilitzat i per a què no ha utilitzat el nostre sitio/app, o el lloc a què accedisca després de visitar el nostre. Per a informació addicional sobre com arrepleguem esta informació, veja la nostra Política de Cookies. Quan utilitze alguna funció de xarxes socials dins del nostre lloc web o app i realitze alguna publicació en xarxes socials, el lloc de la xarxa social ens subministrarà quelcom d’informació sobre vosté.

 

Si té algun requisit d’accessibilitat, volem assegurar-nos de que disfruta de la millor experiència quan assistisca a esdeveniments. Per a això, necessitarem arreplegar dades dels seus requisits (que poden implicar que ens subministre informació sobre la seua salut mental o física) . En les comptades ocasions en què arrepleguem informació personal de xiquets, sempre sol·licitem el consentiment patern i, en tot cas, arreplegarem eixa informació exclusivament als efectes especificats en el moment de la seua arreplega. Utilitzem proveïdors que recopilen dades geodemográficos per a ajudar-nos a personalitzar per a vosté de manera més efectiva els servicis que li prestem. Si preferix que no ho fem, veja la secció Els seus Drets i Opcions; més avant.

 

Com Utilitzem La seua Informació i Per Què En esta secció expliquem com utilitzem la seua informació i el fonament jurídic per a això. 1 . Per al compliment del nostre contracte amb vosté Utilitzem la seua informació quan subscriga un contracte amb nosaltres (per exemple quan compre mercaderia o una entrada) de manera que podem: Processar el seu comanda Rebre el pagament, i Proporcionar-li atenció al client.

 

Per als nostres legítims interessos comercials

Per a realitzar investigacions i anàlisi de mercat que ens ajuden a millorar i personalitzar els nostres productes i servicis. A l’efecte de les nostres accions de màrqueting, a menys que el dit màrqueting requerisca el seu consentiment (veja la secció 3 següent) . Per a remetre-li correus electrònics d’atenció al client, incloses confirmacions de reserves i recordatoris d’esdeveniments. Per a previndre o detectar comportaments il·lícits, per a protegir o fer complir els nostres legítims drets o conforme ho permeta d’una altra forma la llei. Per exemple, per a assegurar-nos de que les entrades són rebudes per autèntics fans. Per tant, podrem usar la seua informació per a impedir la revenda d’entrades, un ús indegut de la nostra propietat intel·lectual i industrial (p. ej., les nostres marques o les dels nostres Socis d’Esdeveniment) , fraus, o altres delictes.

 

Per a crear un perfil sobre vosté que ens ajude a personalitzar-li els nostres servicis. Per exemple, si compra entrades a esdeveniments pop i ha acceptat les nostres comunicacions de màrqueting, li informarem sobre altres esdeveniments pop que creguem que puguen interessar-li. En relació amb els seus ajustos de personalització Si li coneixem millor, podrem donar-li més del que desitge. Per a assegurar-nos de que els nostres missatges i lloc web són rellevants per a vosté, creguem un perfil d’usuari amb la informació que coneguem sobre vosté i sobre com utilitza els nostres servicis. Com desactivar la personalització Simplement desactive “Permetre personalització”; en els ajustos del seu compte. Pararem qualsevol personalització i només utilitzarem les seues dades per a servicis essencials, com ara detecció de frau. Què ocorre si vosté desactiva la personalització? Ja no utilitzarem les seues dades per a determinar què podria interessar-li. Açò significa que no rebrà cap recomanació personal i que qualsevol butlletí informatiu a què s’haja subscrit serà genèric (encara que si haguera sol·licitat rebre alertes sobre artistes o recintes concrets, continuarà rebent la dita informació)

 

Continuarem realitzant activitats d’elaboració de perfils quan siga necessari per a prestar-li els nostres servicis, per exemple, a l’efecte de detecció del frau i quan ens ho sol·licite expressament com, per exemple, a l’indicar a un artista com a favorit. És el mateix desactivar la personalització que desactivar les cookies? No, són independents. Per a controlar els seus ajustos de cookies podrà utilitzar la nostra ferramenta d’acceptació de cookies. Veja la nostra Política de Cookies per a informació addicional. Per a garantir la seguretat de les nostres operacions i de les operacions dels nostres Socis d’Esdeveniment.

 

Quan vosté ens haja donat el seu consentiment Per a posar-nos en contacte amb vosté amb informació o ofertes sobre els nostres pròxims esdeveniments, productes o servicis – estes comunicacions es podran realitzar a través de correu electrònic, notificacions push i web, per mitjà de SMS, o xarxes socials. Podrà canviar les seues preferències de màrqueting en qualsevol moment; per a això, veja la secció “Les seues opcions i drets”; més avant. Per a prestar-li servicis basats en la localització – com, per exemple, a través de les nostres app de festival, que li permeten veure on es troba en el mapa, de manera que podem usar la seua localització per a remetre-li notificacions push sobre el que ocorre al seu voltant.

Per a realitzar anàlisi de gestió de públic – algunes de les nostres app utilitzen un programari de gestió de públic perquè podem veure quantes persones hi ha en un escenari concret, o en quins moments els bars tenen més activitat. Açò ens ajuda a distribui els nostres recursos de forma més eficient. Ho activem un poc abans del festival o de l’esdeveniment, i ho desactivem un poc després, de manera que no realitzem seguiments de dispositius quan no siga necessari. Per a remetre comunicacions de publicitat i màrqueting personalitzades en els nostres llocs web i app (veja nostra Política de Cookies per a informació addicional. Per a tractar les dades sobre la seua salut a fi de complir amb els seus requisits d’accessibilitat, quan siga específicament sol·licitat i s’atorgue un consentiment expresse.

 

Amb Qui Compartim Les Seues Dades i Per Què Dins de la família d’empreses de DELESTE CULTURA SL que ens presten servicis, com ara màrqueting, establiment de perfils, elaboració d’informes i assistència tècnica. Amb els nostres tercers proveïdors de servicis (de vegades coneguts com a encarregats del tractament de dades) , com ara els proveïdors d’informàtica en el núvol que proporcionen la infraestructura de TU sobre la qual s’establixen els nostres productes i sistemes. Amb els nostres co-promotors o socis d’esdeveniments que organitzen o presten els servicis concrets en un determinat esdeveniment (d’acord amb la seua política de privacitat)

 

Amb tercers que subministren els productes i servicis comprats per vosté (p. ej., mercaderia) de manera que puguen processar i complir amb els seus comandes. Amb agències de l’Administració o altres òrgans autoritzats, quan es trobe legalment permés o requerit. Amb qualsevol successor de tot o de part del nostre negoci.

 

Les seues Opcions i Drets Les seues opcions: Quan ens haja donat el seu consentiment podrà retirar-ho d’acord amb el següent. Per a deixar de rebre les nostres comunicacions de màrqueting podrà canviar les seues preferències en el seu compte, seguir les instruccions de cancel·lació de subscripció en qualsevol dels correus electrònics que li enviem, o posar-se en contacte amb nosaltres i ho farem per vosté. Per a optar per causar baixa en l’ús de cookies i de ferramentes de seguiment, per favor, veja la nostra Política de Cookies.

 

Per a optar per causar baixa en el seguiment de localització i en les notificacions push, podrà canviar els ajustos en el seu dispositiu o mantindre desactivada la seua localització. Per a deixar de rebre notificacions push de xarxa haurà d’utilitzar els ajustos del seu navegador. Per a oposar-se a la personalització, podrà canviar les seues preferències en el seu compte. Si esta opció no està disponible podrà contactar amb nosaltres i ho farem per vosté Els seus drets: També compta amb drets sobre com s’utilitza la seua informació personal, inclosos els següents:

 

Dret a oposar-se al nostre tractament de les seues dades.

Dret a sol·licitar que la seua informació siga eliminada o el seu ús futur restringit. Dret a sol·licitar una còpia de la informació que tinguem sobre vosté. Dret a corregir, modificar o actualitzar la informació que ens haja subministrat (quan tinga una compta amb nosaltres també podrà fer-ho accedint a la mateixa i actualitzant la seua informació) . Dret a impugnar qualsevol decisió automàtica que adoptem sobre vosté. Una decisió automàtica és una decisió adoptada sense cap intervenció humana que té conseqüències jurídiques (p. ej., verificació de crèdit) . Normalment no adoptem decisions automàtiques, però quan ho fem deixarem clar que s’està adoptant eixe tipus de decisió.

 

Cuidem de La seua Informació Comptem amb mesures de seguretat per a protegir la seua informació. Les mesures de seguretat que apliquem dependran del tipus d’informació arreplegada. Només conservarem la seua informació durant el temps necessari per a prestar-li els servicis que ens haja sol·licitat, als efectes indicats en esta política i amb qualsevol altre propòsit legal per al que vengem obligats a conservar la informació. Eliminarem de forma segura la seua informació quan ja no siga necessària als fins anteriors, de conformitat amb les nostres polítiques de companyia. Com a part d’un grup de companyies global, utilitzem servicis compartits, alguns dels quals es troben ubicats fora d’Europa. Al mateix temps, la seua informació podrà ser transferida internacionalment quan artistes de nivell mundial estiguen realitzant una gira, a fi de proporcionar-li una experiència perfecta.

 

Quan duguem a terme este tipus de transferències d’informació, hem de destacar que hi ha normes estrictes per a garantir que les seues dades continuen comptant amb els més elevats nivells de protecció. Quan ho fem, ens assegurarem de que comptem amb mesures de seguretat adequades. Si la seua informació és transferida fora de l’Espai Econòmic Europeu, utilitzarem algun dels mecanismes detallats a continuació. Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea Escut de Privacitat entre la UE i els EE.UU. Normes Societàries Vinculants Normes Societàries Vinculants de l’Encarregat del Tractament Per a informació addicional, o per a aconseguir una còpia de la corresponent documentació per favor, pose’s en contacte nosaltres.

 

CONTACTE AMB NOSALTRES

 

Si tinguera qualsevol dubte o qüestió sobre l’anterior o sobre el nostre enfocament a la privacitat, la nostra Oficina de Privacitat, inclòs el nostre Delegat de Protecció de Dades, estaran encantats d’ajudar-li en el següent mail: privacidad@delestefestival.com També pot acudir a Agència de Protecció de Dades, si bé li animem que primer ens permeta ajudar-li.

 

Última Actualització: 21 de setembre de 2021